Perseïden goed te zien in Nederland

Op verschillende plaatsen in Nederland zijn vannacht tientallen ‘vallende sterren’ te zien geweest. Daarbij gaat het om fijn stof of gruis afkomstig uit de ruimte dat met grote snelheid de dampkring van de Aarde binnendringt.

Op ongeveer 100 tot 80 kilometer hoogte wordt het stofdeeltje sterk door de lucht afgeremd, waardoor het gaat gloeien. Ieder jaar zijn in juli en augustus ’s nachts meer ‘vallende sterren’ te zien dan gemiddeld. Ook vanavond en de daaropvolgende nacht zijn naar verwachting nog enkele tientallen meteoren per uur te zien.