Satellietsysteem verliest rechtzaak en naam

De naam van het navigatiesatellietsysteem Galileo is ongeldig verklaard. Een informaticabedrijf op het eiland Barbados won de rechtzaak van het bedrijf EADS Astrium uit Duitsland. Dit bedrijf bouwt al geruime tijd mee aan het satellietsysteem.

EADS moet nu snel handelen, want voor de lancering zal het navigatiesysteem toch echt een nieuwe naam moeten krijgen. Het navigatiesysteem zal een grote concurrent worden voor het Amerikaanse GPS-systeem, althans, dat hoopt het bedrijf ermee te bereiken.

De uitspraak geldt alleen maar voor de Duitse afdeling van EADS. Het consortium ‘Galileo Industries’ in zijn geheel zal gewoon zo blijven heten. Wel moet het bedrijf er rekening me houden dat er nog een aantal procedures lopen in Luxemburg en Brussel. Experts denken overigens niet dat de Europese Unie de naam van het hele systeem zal veranderen.

Het systeem, dat uit een aantal van dertig satellieten bestaat, heeft al maandenlang vertraging opgelopen door onenigheid tussen verschillende Europese regeringen die deelnemen, voornamelijk over de verdeling van alle kosten. Nadat de Europese Unie het met alle landen akkoord was, kon er begonnen worden met de bouw van de Galileo satellieten. De satellieten zullen zweven in drie verschillende en cirkelvormige banen rond de Aarde op een hoogte van 23 616 kilometer. Op die manier zal het systeem in de hele wereld gebruikt kunnen worden.

Aan het project dat zo’n 3,2 miljard euro heeft gekost doen de meeste lidstaten mee, plus Noorwegen en Zwitserland. Het project moet meer dan 140 000 banen opleveren. Er moet worden gezorgd voor het spoor-, weg- en het scheepsverkeer helpen te beheersen en de gegevensoverdracht tussen verschillende computers te synchroniseren.

De eerste satelliet van het Galileo-project, genaamd de GSTB-V2-A, wordt de komende zomer bij de ESA ESTEC in Noordwijk feestelijk gedoopt. In dit centrum zullen alle Galileo-satellieten voor hun lancering in Frans Guyana getest worden. Het dertigtal kunstmanen zal tussen 2005 en 2007 gelanceerd worden. In 2008 kan het systeem dan uiteindelijk in werking treden.

Het project is vernoemd naar de Italiaanse Sterrenkundige Galileo Galilei, die geboren werd in 1564 en overleed in 1642. Hij bekeek de prachtige sterrenhemel voor het eerst met een telescoop. Nog steeds wordt hij in de hele wereld “de grondlegger van de moderne astronomie” genoemd.