Wetenschappers willen kunstmatige broeikasgassen introduceren

Wetenschappers van de NASA hebben om planeet Mars op te warmen en bewoonbaar te maken voorgesteld om kunstmatige broeikasgassen in de atmosfeer van Mars te introduceren. Dat blijkt uit een mededeling van de American Geophysical Union.

Margarita Marinova en een aantal andere Amerikaanse onderzoekers van het Ames-researchcentrum van de NASA stellen vast dat hetzelfde type van atmosferische interactie, dat tot de trend van opwarming van onze aarde leidt, van pas kan komen om een andere bewoonbare plaats in ons zonnestelsel te scheppen. De onderzoekers dachten aan kunstmatig gemaakte broeikasgassen, die bijna 10.000 keer efficiënter zouden zijn dan koolstofdioxide en die minimaal vernietigende effecten zouden hebben op levende organismen en de ozonlaag. De wetenschappers ontwierpen een computermodel van de Martiaanse atmosfeer en focusten op vier van die dergelijke gassen.

Het onderzoeksteam, werkzaam bij de NASA, stelde vast dat octafluoropropaan voor de grootste opwarming zou zorgen. Door combinatie met verscheidene andere gassen zou de opwarming nog sneller gaan. De injectie in de Martiaanse atmosfeer zou ervoor zorgen dat het polaire ijs instabiel wordt en dat bevroren koolstofdioxide op het oppervlak van de rode planeet traag evaporeert. Dit leidt tot het verder afsmelten van ijs waardoor de temperatuur nog verder oploopt. Dat leidt tot een verhoging van de atmosferische druk en een dikkere dampkring rond de planeet.

Zo’n proces kan eeuwen of zelfs millennia duren. Gezien de ruwe materialen voor de bewuste gassen reeds op Mars aanwezig zijn, kunnen astronauten die samenstellingen creëren tijdens een bemande missie. Een andere mogelijkheid om de gigantische hoeveelheid gassen in de atmosfeer van de rode planeet te introduceren is er volgens Marinova niet.

Als motivatie voor het hele opzet zeggen de wetenschappers dat het brengen van leven op Mars en het bestuderen van de ontwikkeling van dat leven een beter begrip kan bijbrengen over evolutie en over de mogelijkheid dat leven zich aanpast en profiteert over andere werelden. In het bijzonder kan ook eventueel “slapend” leven op de rode planeet de kans krijgen om als het ware te “ontwaken” en verder te ontwikkelen.

Bron: Spaceflight Now