Geen botsing tussen ijsberg en ijstong

De enorme ijsberg B-15A, die voor de westkust van Antarctica op ramkoers leek met het daar in zee uitkomende deel van een grote gletsjer, de Drygalski ijstong, is vlak voor het moment in het ondiepe kustwater aan de grond gelopen. Tot een botsing is het dus niet gekomen.

Op de foto, genomen op 23 januari jongstleden, is duidelijk te zien hoe dicht de twee ijsplateaus bij elkaar zijn gekomen. Linksboven is de mond van de Drygalski ijstong te zien, rechts ervan zien we B-15A die nu dus min of meer stil ligt. Heel mooi is ook te zien hoe B-15A, die nu als een soort koraalrif voor de McMurdo fjord ligt, de zeearm waaraan het Amerikaanse McMurdo station ligt blokkeert. Het zee-ijs, dat via zeestromingen in het zomerhalfjaar normaalgesproken naar de open Rosszee kan ontsnappen, ligt nu opgesloten, maar is wel in grote stukken gebroken, zoals op de foto duidelijk zichtbaar is.

Het zich nu handhavende zee-ijs brengt zowel de bewoners van het plaatselijke McMurdo als de pinguïnkolonies daar behoorlijk in de problemen. De jonge pinguïns zijn afhankelijk van de vis die hun ‘ouders’ in het open water vangen. Maar die moeten met de situatie van nu veel verder lopen, over een veel groter stuk ijs dan normaal, om bij het visrijke open water, de Ross Sea te komen. Het is nu de vraag of de jongen op tijd hun eten krijgen. Onderzoekers vrezen dan ook dat veel van de jongen uiteindelijk van de honger zullen omkomen.

Het ijs was eerder ook een probleem voor de bevoorradingsschepen die het McMurdo Station en de basis Scott, waar wetenschappelijk onderzoek wordt verricht, moesten aandoen. In plaats van een gebruikelijke 64 kilometer af te leggen, moesten ijsbrekers ditmaal een lengte van 129 kilometer ijs overbruggen. Ze slaagden daar uiteindelijk eerder in januari in.

De ijsberg, B-15A genoemd en een drieduizend vierkante kilometer groot restant van het enorme stuk ijs dat in maart 2000 van het nabijgelegen Ross-ijsplateau afbrak, ligt nog steeds dichtbij de Drygalski-ijstong, een dik pakket zee-ijs dat zich in het verlengde van een gletsjer bevindt. Satellietfoto’s in combinatie met waarnemingen van de onderzoekers wezen rond 20 januari al uit, dat de botsing die op 15 januari had moeten plaatsvinden volgens de wetenschappers van NASA, zich nog niet had voorgedaan.

Overigens betekent een eventuele botsing tussen de ijsberg en de ijstong niet dat de problemen, samenhangend met B-15A ook uit de wereld zijn. De zeestromingen in het gebied zijn namelijk zo dat ijsberg er nog jarenlang kan blijven ronddrijven. En dat hij daarbij ook nog vele malen op de ijstong kan botsen!

Sinds zijn afbreken van de Ross-ijsplaat, nu bijna 5 jaar geleden, heeft ijsberg B-15A in het gebied van Antarctica waar hij ronddrijft alleen maar problemen veroorzaakt. Eerst dreef de ijsberg, toen nog veel groter dan nu, richting de Amerikaanse basis McMurdo. Dichtbij een kaap kwam het gevaarte tot stilstand en viel in de jaren daarna in een aantal stukken uiteen. De grootste brok, B-15A, kwam vervolgens weer in beweging en blokkeert McMurdo.

Bron: NASA