Cassini maakt animatie van verduistering

De Cassini sonde heeft een fascinerende animatie gemaakt van de manen Rhea en Dione. Rhea passeerde Dione op 20 februari jongstleden op enkele duizenden kilometers. Na een onderzoek naar deze verduistering en animatie heeft NASA nu de reeks van foto’s op haar website gepubliceerd.

De complete animatie bestaat uit 32 verschillende afbeeldingen, gemaakt in een tijdbestek van ruim 17 minuten. De Cassini fotografeerde deze bijzondere verduistering zoals gezegd op 20 februari 2005, op een afstand van 1,5 miljoen kilometer van maan Dione en 2,3 miljoen kilometer van de maan Rhea. De schaal van het beeld is 9 kilometer per pixel bij Dione en 14 kilometer bij Rhea.

Rhea is de op één na grootste maan van Saturnus. De maan is in 1672 ontdekt door Giovanni Cassini. Rhea is een ijzig object met een dichtheid van ongeveer 1.240 kilogram. Deze lage dichtheid is een aanwijzing dat de kern van steen minder dan 1/3e deel van de massa van de maan is, en de rest uit bevroren water bestaat. Rhea lijkt op Dione, met verschil tussen het voorste en het achterste halfrond, iets wat waarschijnlijk betekent dat ze een vergelijkbare samenstelling en geschiedenis hebben. De temperatuur op Rhea is -174 graden Celsius in de zon en tussen -200 graden Celsius en -220 graden Celsius in de schaduw.

Rhea is bedekt met inslagkraters en heeft heldere slierten op het oppervlak. Het oppervlak kan op basis van de dichtheid van kraters worden verdeeld in twee geologisch verschillende gebieden; het eerste deel bevat kraters met een diameter groter dan 40 kilometer, en het tweede deel, te vinden in de pool- en equatoriale gebieden, kraters heeft die kleiner dan 40 kilometer zijn. Dit is een aanwijzing dat er ooit een nieuw deel aan het oppervlak is gekomen.

Het voorste halfrond is het zwaarste gevuld met kraters, en heeft een uniforme helderheid. Net zoals op Callisto hebben de kraters nauwelijks reliëf, zoals op de maan en op Mercurius het geval is. Op het achterste halfrond is een netwerk van heldere stroken op een donkere achtergrond, met enkele zichtbare kraters te zien. Er word verondersteld dat deze stroken materiaal zijn dat door ijsvulkanen is verspreid vroeg in de geschiedenis van Rhea, toen deze nog vloeibaar van binnen was.

Dione is een maan van Saturnus. De maan is in 1684 ontdekt door Giovanni Cassini. Dione is in de Griekse mythologie de moeder van Aphrodite en de dochter van Zeus. De maan bestaat voornamelijk uit ijs en silicaathoudend gesteente. De gemiddelde temperatuur bedraagt -186 graden Celsius.

Bron: NASA