Gletsjers Antarctica slinken snel

Een uitvoerige studie toont aan dat honderden gletsjers van het Antarctisch Schiereiland in hoog tempo krimpen. De terugtrekkende ijsmassa’s zijn de afgelopen vijftig jaar gemiddeld zo’n 600 meter gekrompen, zo blijkt uit een gezamenlijk onderzoek van de British Antarctic Survey en de US Geological Survey.

De resultaten van de studie worden vrijdag in het magazine Science gepubliceerd. De Britse en Amerikaanse wetenschappers namen de in zee uitkomende gletsjers van het Antarctisch Schiereiland onder de loep, het warmste deel van het continent. Ze analyseerden ruim 2000 luchtfoto’s vanaf 1940 en meer dan 100 satellietopnames vanaf de jaren zestig. Zo konden ze smelt- of aanwaspatronen van de gletsjers berekenen.

Hieruit bleek dat 212 van de 244 bestudeerde gletsjers (87 procent) de afgelopen vijftig jaar zijn gekrompen. Bij 32 gletsjers werd vastgesteld dat ze juist een beetje in omvang zijn toegenomen.

Het tempo van de afname blijkt vooral de laatste jaren te zijn toegenomen. "Vijftig jaar geleden namen de meeste gletsjers die we hebben bestudeerd nog in omvang toe, maar sindsdien zien we een omgekeerd patroon,” aldus onderzoeksleider Alison Cook.

"De laatste vijf jaar krimpt de meerderheid met gemiddeld vijftig meter bovendien een stuk sneller dan daardoor. De terugtrekking begon in het warmere noordelijke deel en heeft zich geleidelijk in zuidelijke richting uitgebreid.”

De gemiddelde temperatuurstijging (circa 2 graden Celsius in vijftig jaar) wordt als belangrijkste oorzaak van de gletsjerafname gezien, maar er spelen meer factoren mee, benadrukken de wetenschappers. "Er zijn ook regionale invloeden, zoals de stijging van de gemiddelde temperatuur van het zeewater. Dat is echter minder goed vast te stellen omdat daar nauwelijks historische gegevens over bestaan, ” weet de Britse onderzoeker David Vaughan.

Volgens Andrew Sugden van Science magazine toont de studie het belang aan van het verzamelen van lange termijn gegevens. "Alleen met behulp van lange termijn gegevens kunnen we processen begrijpen en mogelijk voorspellen wat er in de toekomst met onze planeet gaat gebeuren.”

Bron: BBC