Maan Phoebe is mogelijk een ingevangen object

Onderzoekers van het Lunar and Planetary Laboratory van de Universiteit van Arizona hebben vastgesteld dat de maan Phoebe mogelijk een ingevangen object is, zo blijkt uit een interview met het wetenschappelijke magazine Nature. De verhouding van het ijs van Phoebe komt overeen met die van Pluto en de Neptunusmaan Triton.

De scheikundige samenstelling van het oppervlak van deze mysterieuze maan Phoebe vertoont ook overeenkomsten met die van de Kuipergordelobjecten, die zich ver in het zonnestelsel bevinden. Deze objecten zijn afkomstig uit de Kuipergordel, bestaande uit vele miljarden komeetachtige, uit rots en ijs bestaande objecten. Deze bekende gordel bevindt zich ruim achter de baan van de gasplaneet Neptunus.

De Nederlands-Amerikaanse astronoom Gerard Kuiper suggereerde in 1951 dat de Kuipergordel moest bestaan. Jan Oort stelde een jaar eerder dat deze gordel zich ruim 15.000.000.000.000 kilometer van de zon moest bevinden. De gordel zou zich in een sfeer moet bevinden waaruit kometen op ons zonnestelsel afkomen.

Dat gebied werd en wordt de Oortwolk genoemd. Kuiper meende dat er op relatief korte afstand eveneens zo’n soort gordel moest zijn. Bovendien bood het een verklaring voor het ontstaan van Pluto, de negende planeet van ons zonnestelsel, die zich bevindt aan de binnenste rand van de Kuipergordel. Pluto is een uiterst kleine planeet, waardoor er lang getwijfeld is over de benoeming van dit planeetje, een volwaardige ‘planeet’ of een ijsdwerg.

Volgens Kuipers zou Pluto ontstaan zijn uit samengeklonterde brokstukken uit deze toen nog onbekende gordel. Hierdoor moest Pluto geen planeet genoemd worden, maar de grootste ijsdwerg uit de Kuipergordel. Pas in 1992 werd het bestaan van een tweede object in de gordel aangetoond.

Tijdens de fly-by van de zeer succesvolle Cassini sonde bij deze maan, Phoebe, werden er mineralen en organische moleculen ontdekt. Zoals eerder gezegd, komen de verhoudingen van het ijs van Phoebe overeen met die van Pluto en de Neptunusmaan Triton, die eveneens uit de welbekende Kuipergordel komen.

Als Phoebe inderdaad afkomstig is uit de bekende Kuipergordel, zijn er dan niet meer manen van gasplaneten afkomstig uit deze ijskoude hoeken van het zonnestelsel? ‘De kans zeer groot is dat er meerdere manen/hemellichamen uit deze gordel komen. Wetenschappers uit verschillende delen van de wereld zijn op dit moment druk bezig met het onderzoeken van de maan Phoebe, en de resultaten met andere objecten te vergelijken’, aldus Brad Dalton van de Universiteit van Arizona.

De NASA is van plan in 2006 een sonde naar dit gebied te sturen om de vele nog niet verklaarde objecten en verschijnselen nader te onderzoeken en te fotograferen. In 2015 komt de New Horizons sonde uiteindelijk aan bij Pluto en Charon, waarna het ruimtevaartuig dieper in de Kuipergordel door zal dringen. Het project wordt de New Horizons Pluto-Kuiper Belt-missie genoemd.

Bron: Nature