Methaan spugende vulkaan op Titan

De Amerikaanse sonde Cassini heeft op de Saturnusmaan Titan een oude vulkaan ontdekt waarvan men denkt dat die methaan heeft kunnen uitspuwen. Dit zou dan ook de verklaring vormen voor de aanwezigheid van het gas in de atmosfeer van de grootste maan van ons zonnestelsel, Dat staat in het wetenschappelijke vakblad Nature.

De erupties van de vulkaan zouden zijn ontstaan door hitte als gevolg van getijdenwerking op Titan. De elliptische baan van Titan rond Saturnus zorgt er immers voor dat de vorm van Titan om de 16 dagen verandert. Ook blijkt dat er geen zeeën van koolwaterstoffen zijn op Titan, zoals lang gedacht werd.

Bron: ESA