Antarctica herbergt reusachtige inslagkrater

Op Antarctica bij Wilkes Land is een grote inslagkrater van 500 kilometer ontdekt. De krater is waarschijnlijk 250 miljoen jaar geleden ontstaan, op de grens van de tijdperken Perm en Trias.

De inslag was mogelijk de oorzaak geweest van het massaal uitsterven van de diersoorten in die tijd op aarde. De krater is niet zichtbaar; hij ligt diep onder het Antarctische pakijs.

Geologen van Ohio State University hebben hem ontdekt met behulp van radiowaarnemingen, nadat de Amerikaanse GRACE-satellieten subtiele zwaartekrachtsafwijkingen aan het licht hadden gebracht. De krater van Chicxulub in Yucatan (Mexico), die 65 miljoen jaar geleden is ontstaan en waarschijnlijk bij het uitsterven van de dinosauriërs betrokken is, is waarschijnlijk veel kleiner. De krater op Antarctica is waarschijnlijk ontstaan door een planetoïde met een doorsnee van ongeveer 50 kilometer. Mogelijk is de inslag zelfs verantwoordelijk geweest voor het uiteenvallen van het supercontinent Gondwana.


Rechtsonder de plaats van de krater

Bron: Spaceref