Geen problemen met de Shuttle Discovery

De space shuttle Discovery heeft bij de lancering nauwelijks enige schade opgelopen. Dat hebben de astronauten met behulp van camera’s vastgesteld. Ze hebben het hitteschild geïnspecteerd en alleen wat krassen en vogelpoep gezien.

De astronauten maken vandaag weer een ruimtewandeling. Die is bedoeld om een paar reparaties uit te voeren aan het internationale ruimtestation ISS.

De NASA heeft de missie van de space shuttle met een dag verlengd. Daardoor kunnen de astronauten nog een uitstapje in de ruimte maken. Ze testen dan nieuwe technieken voor mogelijke reparaties aan het ruimteveer.