Geen leven op Mars, wel stofduivels

Het ambitieuze NASA-project uit de zeventiger jaren waarbij men op zoek ging naar leven op de planeet Mars, heeft een staartje gekregen. De antwoorden die de wetenschappers destijds kregen na het onderzoek zorgden eigenlijk voor alleen maar meer hoofdbrekens. Men dacht een teken van leven te hebben gevonden, experimenten lieten sporen van chemische activiteiten zien. Bijna een teken dat er sprake moest zijn van organische materie. Maar vervolgstudies toonden aan dat dit laatste onmogelijk waar kon zijn.

Teleurgesteld richten de onderzoekers van de NASA hun pijlen op andere interessante projecten. Dertig jaar lag het hele project in de koelkast, totdat recentelijk een team van wetenschappers met een verklaring kwam voor de chemische reacties. De Marsiaanse stofduivel.

Veroorzaakt door sterke winden ontstonden er minicyclonen die als een gek over het oppervlak van Mars raasden, de draaiende beweging zou de oorzaak zijn van het ontstaan van de elektrische velden. Statische energie wordt veroorzaakt doordat deeltjes met grof geweld langs elkaar heen flitsen en hierdoor afwisselend een positieve en negatieve lading creëren.

Vraagtekens
Deze elektriciteit zou verantwoordelijk zijn voor de chemische reacties in de ondergrond van Mars, een theorie die zou verklaren waarom de wetenschappers 30 jaar geleden alleen maar met vraagtekens boven het hoofd achterbleven.

“Onze berekeningen laten zien dat als deze elektrische velden eenmaal zijn gecreëerd, ze zich fanatieker gedragen in de dunne atmosfeer van Mars. Er komen zo meer elektronen vrij”, aldus Gregory Delory, onderzoeksleider en verbonden aan de Universiteit van Berkeley. “Deze elektronen breken moleculen van water en koolstofdioxide af, daar gingen de wetenschappers dertig jaar geleden de mist mee in.”

“De gebroken moleculen komen weer bij elkaar en gaan een chemische reactie aan”, verklaart hij. “Op deze manier ontstaat waterstofperoxide en bijvoorbeeld ook ozon. Vooral waterstofperoxide zou in grote hoeveelheden vrijkomen en als een soort sneeuw op de grond vallen.”

Nieuw experiment
Delory laat weten er niet op uit te zijn om de resultaten van de wetenschappers van 30 jaar geleden onderuit te halen, wel stelt het de onderzoeksresultaten in een ander daglicht. “Maar er is nog zoveel dat we niet weten van de aardkorst van andere planeten.”

De NASA heeft voor 2009 een nieuw experiment op de agenda staan dat de resultaten van Delory kan onderbouwen of tegenspreken.

Bron: Planet.nl