Hoe leven vinden op andere planeten?

Het is slechts een kwestie van tijd alvorens astronomen een aardse planeet vinden die om een verafgelegen ster draait. Wanneer ze dit doen, zal de eerste vraag die men stelt zijn: "Is het bewoonbaar? Nog belangrijker, is er reeds leven op aanwezig?”. Voor aanwijzingen die tot de antwoorden leiden kijken wetenschappers eerst naar hun thuisplaneet, de Aarde.

Astronomen Lisa Kaltenegger van de Harvard-Smithosian Center for Astrophysics (CfA) en Wesley Traub van NASA’s Jet Propulsion Laboratory en CfA, stellen voor om de geschiedenis van onze atmosfeer te gebruiken om meer te begrijpen van andere planeten.

"Geschikte planeten zijn moeilijk te vinden”, zei Kaltenegger. "Ons werk levert goede informatie die astronomen kunnen gebruiken terwijl ze een aardse exoplaneet bestuderen.”

Geologische verslagen tonen aan dat de Aardse atmosfeer dramatisch verandert is gedurende de voorbije 4,5 miljard jaar, gedeeltelijk omdat levensvormen zich ontwikkelden. Als we het verloop en de veranderingen van onze atmosfeer in kaart brengen, zullen we misschien leven op andere planeten kunnen ontdekken door hun atmosfeer te bestuderen.

Tot op vandaag zijn alle gevonden exoplaneten alleen maar indirect bestudeerd door bijvoorbeeld zijn ster te bestuderen die beïnvloed wordt door de planeet. Slechts vier exoplaneten zijn direct waargenomen, deels omdat ze grote gasplaneten zijn als Jupiter.

De atmosfeer van een van deze vier planeten is waargenomen door een CfA wetenschapper, David Charbonneau die gebruik maakte van NASA’s Spitzer Space Telescope. De volgende generatie van ruimtemissies zoals NASA’s Terrestrial Planet Finder (TPF) en ESA’s Darwin zullen in staat zijn om planeten van aardse grote direct te bestuderen.

Bron: Spaceref