KNMI aan de slag met eerste gegevens MetOp-A

Het KNMI is enthousiast over de eerste resultaten van de nieuwe Europese polaire weersatelliet MetOp-A. De weerorganisatie verwerkte gegevens van de Advanced Scatterometer (ASCAT) tot een windrichtingenkaart. De gebruikte gegevens moeten nog gecontroleerd worden, maar de kaart beantwoordt nu al aan de hoge verwachtingen.

De windkaart toont rode en groene pijlen. De rode zijn gebaseerd op gegevens van ASCAT, de groene komen van het Europees Weercentrum in Reading. De komende maanden worden ASCAT-gegevens gecontroleerd en gekalibreerd. Daarna start de operationele fase van het meetinstrument.

MetOp werd gelanceerd op 19 oktober vanuit Baikonoer, Kazachstan. In de vier weken die volgden zijn alle elf meetinstrumenten aan boord met succes ingeschakeld en getest. De primeur was op 25 oktober voor AMSU-A, die de temperatuur in de atmosfeer op verschillende hoogten meet. Een dag later volgden de eerste waarnemingen van land, water en wolken door de stralingsmeter AVHRR.

ASCAT werd ingeschakeld op 27 oktober. Het instrument onderzoekt de winden boven zee. Door met meerdere antennes uit verschillende hoeken naar dezelfde locatie boven het zeeoppervlak kijken, kan uit de metingen zowel de windsnelheid als de windrichting worden afgeleid. Daarnaast levert de scatterometer gegevens over vocht in de bodem en het zeeijs in de poolgebieden.

Twee andere instrumenten die hoge ogen gooien met hun eerste waarnemingen zijn GOME-2 en MHS. De eerste is een spectrometer die wordt gebruikt om ozon en andere gassen in de atmosfeer te meten. MHS kijkt in verschillende frequenties naar microgolfstraling van de aarde. Een deel van die straling wordt geabsorbeerd door vocht in de atmosfeer. Door op de gegevens een slimme berekening los te laten, kunnen de luchtvochtigheid en de oppervlaktetemperatuur worden afgeleid.

MetOp-A is de eerste van drie polaire weersatellieten die ESA de komende veertien jaar lanceert in samenwerking met de Europese weerorganisatie EUMETSAT. Van de elf instrumenten aan boord zitten er zes ook in de satellieten van de Amerikaanse National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA). Vijf zijn ontwikkeld door de Europese industrie en voorzien klimatologen en meteorologen van nóg nauwkeuriger weergegevens.