Potentieel gevaar: meer meteorietinslagen op de maan

Er zijn meer potentiële gevaarlijke meteorieten die op de maan inslaan dan gedacht, zo blijkt uit een onderzoek. “We hebben nu elf of twaalf inslagkraters ontdekt sinds we een jaar geleden het onderzoek zijn gestart”, aldus Bill Cooke, hoofd van NASA’s Meteoroid Environment Office. “Dat is ruim vier keer zo veel als verschillende computermodellen vooraf berekenden.”

Veel puin dat in contact komt met de dampkring bereikt de aarde niet, maar verbrandt door de weerstand van de atmosfeer. De brokstukken die verbranden zijn in de nacht zichtbaar als meteoren, ook een vallende ster genoemd. Wanneer er een meteoriet ter grootte van een basketbal in aanraking komt met de dampkring, resulteert dat in een grote vuurbal.

Op de maan, is er geen atmosfeer en vinden er dus veel meer inslagen plaats van meteorieten. Cooke en zijn collega’s hebben in december 2005 de grootste inslag gemeten, tijdens het maximum van de meteorenzwerm Leoniden vonden er twee inslagen plaats op onze natuurlijke satelliet.

“Uit metingen blijkt dat de diameter van deze meteoriet 5 tot 8 centimeter bedroegen”, aldus Cooke. De inslagen waren te vergelijken met de ontploffing van 150 tot 300 kilo TNT.

Meteorieten van de zwerm Leoniden zijn erg gevaarlijk, omdat zij hun baan afleggen in de tegengestelde richting van de baan van de aarde om de zon, dus deze meteorieten zullen met een hogere snelheid inslaan. Dit resulteert in de registratie van meer inslagen gedurende de maand november.

“We zijn genoodzaakt om de maan te blijven bestuderen in de komende jaren”, zegt Cooke. “Met meer gegevens, kunnen we betere conclusies trekken over de kans van een inslag van een stuk ruimtepuin, want een inslag van een kleine ruimterots op bijvoorbeeld het International Space Station (ISS), kan al fataal zijn.”

Bron: Space.com