Edelsteentje in meteoriet afkomstig van stervende ster

Een microscopisch edelsteentje dat gevonden is in een meteoriet, is afkomstig uit de omgeving van een vrij zware stervende ster. Dat concludeert sterrenkundige Maria Lugaro van de Universiteit Utrecht vandaag in Astronomy en Astrophysics.

In meteorieten zijn wel eerder stofkorrels gevonden die dateren van vóór de vorming van het zonnestelsel. Die zijn meestal ontstaan in de omgeving van stervende sterren die ongeveer even zwaar zijn als de zon. Soms gaat het om mineralen die op aarde bekend zijn als edelstenen, zoals het robijnrode spinel.

Een paar jaar geleden is in een meteoriet een spinelkorrel gevonden die uitzonderlijk veel zwaar magnesium bevat: magnesiumatomen met één of twee extra neutronen in de kern. Ook andere isotopen komen in ongebruikelijke verhoudingen voor. Dat zou kunnen wijzen op een afwijkende ontstaansomgeving.

Die suggestie is nu door Lugaro en haar collega’s bevestigd. De astronomen deden precisieberekeningen aan de kernfusiereacties in middelzware sterren. Daarbij bleek dat een rode reuzenster die vijf of zes keer zo zwaar is als de zon precies de gemeten samenstelling van de spinelkorrel kan verklaren.

Lugaro hoopt dat onderzoek aan dit soort edelsteentjes in de toekomst meer informatie kan opleveren over de evolutie van zware sterren.

Bron: Volkskrant