Gun de planeet 5 minuten rust

L’Alliance pour la Planète, een groepering van een dertigtal ngo’s en milieuverenigingen, die werd opgericht op initiatief van WWF France, doet een oproep om op 1 februari collectief 5 minuten alle lichten te doven. De bedoeling is de aandacht van de burgers, de media en politici te vestigen op de energieverspilling die overmatig lichtgebruik met zich meebrengt.

De actie “Gun de planeet 5 minuten rust” moet de grootste mobilisatie van burgers tegen de klimaatverandering worden. Van 19.55 uur tot 20 uur wordt iedereen gevraagd alle lichten in zijn huis of op kantoor te doven.

“Het gaat er niet om enkel die dag gedurende 5 minuten energie te besparen, maar wel om duidelijk te maken dat dringend iets ondernomen moet worden tegen de energieverspilling”, zegt Bavo Strobbe, politiek secretaris van Groen! in Zottegem, die de actie ondersteunt. De actie vindt op donderdag 1 februari plaats omdat die dag in Parijs het nieuwe VN-rapport over het klimaat wordt bekendgemaakt.