Geen massale deelname aan klimaatactie

Tennet, de beheerder van het landelijke elektriciteitsnet, heeft donderdagavond “geen merkbaar effect” waargenomen tussen 19.55 en 20.00 uur. Milieuorganisaties hadden opgeroepen op dat tijdstip het licht uit te doen om de aandacht te vestigen op de klimaatverandering.

De belasting van het elektriciteitsnet was 13.000 megawatt, hetzelfde als elke andere donderdagavond, stelt een woordvoerder.

Dat leidt tot de conclusie dat niet zoveel huishoudens gehoor hebben gegeven aan de oproep als verwacht werd.

Tennet waarschuwde woensdag dat de stroom kan uitvallen als veel mensen op precies hetzelfde moment het licht uitdoen. Het ministerie van VROM deed mee aan de actie, maar riep de Nederlanders toch op het licht niet uit te doen, nadat uit onderzoek was gebleken dat velen dat van plan waren.

De Tweede Kamer deed de lampen ook uit, de departementen op VROM na niet. Het kabinet vond de actie wegens de risico’s voor de stroomvoorziening niet goed doordacht.

Het moment van de actie is niet toevallig gekozen. Vrijdag komt in Parijs het nieuwste rapport van de Verenigde Naties over het klimaat uit.

Bron: ANP