‘Klimaatverandering ook door toenemende activiteit zon’

De opwarming van de aarde wordt niet enkel veroorzaakt door de mensheid. Volgens De Jager wordt er in de huidige computermodellen over klimaatverandering te weinig rekening gehouden met de toegenomen activiteit van de zon. De verwarming van de aarde gaat volgens de hoogleraar hand in hand samen met steeds sterkere Coronal Mass Ejections (CME).

Een CME is een geladen wolk, voornamelijk bestaande uit elektronen, protonen, helium en zuurstof, die door de zon wordt afgestoten. Een CME vormt een natuurlijk schild tegen kosmische straling. Die straling is echter verantwoordelijk voor de ontwikkeling van wolken op onze planeet. Wolken zijn op hun beurt wit en kaatsen energie van de zon terug het heelal in voordat deze de aarde kunnen verwarmen. Sterkere CME’s betekenen minder wolken op aarde en dus een hogere temperatuur.

“De grootste CME’s die ooit geregistreerd werden traden op in de jaren 2003 en 2005”, legt De Jager uit. “Dit besef is nieuw en het onderzoek ernaar staat nog in de kinderschoenen.” Volgens de wetenschapper zal de zonneactiviteit na 2011 sterk dalen. “Wij vermoeden dat er een nieuwe Kleine IJstijd kan komen waarbij de gemiddelde aardtemperatuur met 0,6 graden Celsius daalt.”

Uit historische gegevens blijkt dat de invloed van de zon op ons klimaat geen fictief verhaal is. Op het noordelijk halfrond was er tussen de Middeleeuwen en begin negentiende eeuw ook al sprake van een ‘kleine ijstijd’. Wetenschappers verklaren dit door de ontdekking van langlevende radioactieve materialen die opgeslagen zitten in het poolijs. De radioactieve deeltjes zouden aantonen dat de zon tijdens de ‘kleine ijstijd’ bijzonder rustig was.

Bron: ANP