SMART-1: brug naar toekomstige exploratie van de maan

De maanmissie SMART-1 van de Europese ruimtevaartorganisatie ESA heeft zich ontwikkeld tot een brug naar de toekomst van de maanwetenschap en exploratie. "De gegevens van SMART-1 helpen bij het selecteren van toekomstige landingslocaties voor robotmissies en mogelijke bemande missies, en we kunnen opvolgers van de bij SMART-1 gebruikte instrumenten inzetten bij de volgende generatie maansatellieten”, aldus Bernard Foing, wetenschapper bij het SMART-1-project van de ESA. "Zelfs de spectaculaire geplande inslag aan het einde van de missie helpt NASA een eigen inslag op de maan te plannen.”

De missie SMART-1 duurde van de lancering op 27 september 2003 tot de geplande inslag op 3 september 2006. Gedurende die periode zorgde de innovatieve technologische en wetenschappelijke aanpak van de missie voor nieuwe oplossingen voor oude problemen. Deze oplossingen worden nu meegenomen in de volgende generatie maanmissies, overeenkomstig de aanbevelingen van de International Lunar Exploration Working Group (ILEWG).

De miniatuurcamera AMIE (Moon Imaging Experiment) woog slechts twee kilo, maar de beelden die de camera terugstuurde worden nu gebruikt om mogelijke landingslocaties voor toekomstige missies te selecteren. De keuze voor landingsplaatsen is afhankelijk van bepaalde criteria, zoals het wetenschappelijke belang van het gebied, het gemak waarmee geland en gewerkt kan worden en, als het een bemande basis moet worden, de beschikbaarheid van hulpbronnen op de maan zelf. SMART-1 heeft beelden gemaakt van Apollo- en Luna-landingsplaatsen en mogelijke landingslocaties voor mensen op de polen van de maan.

Als vervolg op de technologische doorbraken van SMART-1 levert de ESA drie instrumenten voor de Indiase maanmissie Chandrayaan-1. Twee daarvan zijn directe afstammelingen van SMART-1: de infraroodspectrometer SIR2, en de röntgenspectrometer C1XS. Het derde instrument (SARA) is een voorloper van een instrument dat aan boord zal zijn van ESA’s Bepi-Colombo-missie naar Mercurius.

De ESA en Europese wetenschappers werken ook samen met Japanse wetenschappers die momenteel bezig zijn met de voorbereiding van de Selene, een groot maanruimteschip dat dit jaar gelanceerd wordt met twee subsatellieten een driehonderd kilo aan geavanceerde instrumenten aan boord.

Tijdens SMART-1 heeft de ESA de Chinezen voorzien van gegevens over de positie en transmissiefrequenties van het vaartuig, zodat de Chinezen hun volgstations en de grondoperaties konden testen door het vaartuig te volgen. Dit was onderdeel van hun voorbereiding voor Chang’E 1, een ruimtevaartuig dat in oktober 2007 gelanceerd wordt.

Deskundigen van SMART-1 werken samen met NASA aan de voorbereidingen voor Lunar Reconnaissance Orbiter (LRO) die nieuwe beelden, radarmetingen en andere belangrijke metingen levert voor toekomstige exploratie van de maan. De lancering van de LRO staat gepland voor eind 2008. De ESA deelt de ervaringen die zijn opgedaan tijdens de geplande inslag van SMART-1 om een bijdrage te leveren aan de Lunar Crater Observation and Sensing Satellite (LCROSS), die met de LRO gelanceerd wordt. Het moederschip van de LCROSS observeert hoe de losgekoppelde bovenste rakettrap inslaat in een donkere maankrater, waarbij hopelijk waterdamp vrijkomt, zodat kan worden aangetoond dat het oppervlak van de maan ijs bevat.

"Nu we SMART-1 hebben gerealiseerd, hebben we samenwerkingsbanden met andere landen aangeknoopt waarmee we de toekomst van de maanexploratie kunnen ingaan”, aldus Foing. Bernard Foing heeft de nalatenschap van SMART-1 uiteengezet tijdens het symposium: "Why the Moon?” op de International Space University in Straatsburg (Frankrijk) op 22 februari 2007.

Bron: ESA