Belgische ruimtevaartindustrie vraagt om meer middelen

De Belgische ruimtevaartindustrie heeft aan de regering gevraagd om meer financiële middelen om de positie van België in het Europese ruimtevaartbeleid te verbeteren en om de Lissabon-doelstellingen te respecteren.

Grote landen zoals Frankrijk en Italië besteden steeds grotere delen van hun budget aan bilaterale of trilaterale programma’s (buiten het ESA-kader), zo stellen uittredend voorzitter René Hannon en nieuwe voorzitter Jean Horanieh van Belgospace, de Belgische vereniging van de ruimtevaartindustrie. “Voor de Belgische ruimtevaartindustrie ligt daar een kans om onze industriëlen in staat te stellen in de samenwerkingsprogramma’s een plaats te verwerven.”

Kansen voor 2007 liggen volgens Belgospace onder meer bij de Ariane-5-lanceringen, bij de vervanging van de telecomsatellieten, bij digitale televisie en bij ruimere activiteiten als hoofdaannemer voor kleinere systemen. “Om te voorkomen dat België zwaar aan invloed binnen de ESA (Europese Ruimtevaartorganisatie) inboet, moeten de beslissingen die voor de ordonnanceringskredieten in 2007 en de volgende jaren worden genomen, absoluut conform de principes blijven die bij de opmaak van de begroting 2007 werden gevolgd.”

Bron: Belga