IJs op Mars bevindt zich niet altijd even diep

Het waterijs dat aanwezig is op planeet Mars, bevindt zicht niet altijd op gelijke dieptes onder het Martiaans oppervlak. Wetenschappers denken dat er miljoenen jaren geleden overvloedig water over de Rode Planeet zou hebben gestroomd, dat zich nu in vorm van waterijs onder het oppervlak bevindt.

De dieptes van het ijs varieert erg van plaats, dit hebben infrarode beelden van de Amerikaanse sonde Mars Odyssey aangetoond. De ontdekking is belangrijk voor toekomstige landingen van robots die boringen in de ondergrond zullen moeten verrichten, zoals de Phoenix die komende zomer moet vertrekken.

Bron: Spaceref