Twee astronomen ontvangen Pastoor Schmeitsprijs

Tijdens de Nederlandse Astronomenconferentie te Veldhoven op 14 tot 16 mei 2007 zal de Pastoor Schmeitsprijs voor sterrenkunde worden uitgereikt aan Prof. dr. Eline Tolstoy, verbonden aan het Kapteyn Instituut van de Rijksuniversiteit Groningen, en aan Dr.Simon Portegies Zwart, verbonden aan het Sterrenkundig Instituut Anton Pannekoek van de Universiteit van Amsterdam.

De prijs wordt eens in de drie jaar toegekend aan een astronoom van Nederlandse nationaliteit of volgens de Nederlandse wet ingezetene in Nederland, die in de voorafgaande drie jaar een wetenschappelijke bijdrage heeft geleverd van uitzonderlijk belang. Deze dient ten tijde van het verschijnen van de publicatie van genoemde bijdrage de leeftijd van veertig jaar nog niet te hebben bereikt.

Het bestuur beslist over de toekenning aan de hand van voordrachten uit de Nederlandse astronomische gemeenschap. Aan de prijs is een bedrag verbonden van 1500 euro.

Het bestuur heeft besloten dit jaar de prijs bij uitzondering toe te kennen aan twee astronomen. Naar de mening van het bestuur waren de twee uiteindelijke kandidaten van vergelijkbare kwaliteit en hoorden zonder twijfel thuis in de groep astronomen met een statuur als in de statuten beschreven als wel die van de eerdere prijswinnaars. Beiden zullen het bedrag van 1500 euro ontvangen.


De Pastoor Schmeitsprijs werd uitgereikt door de Nederlandse Astronomenclub

Bron: NOVA