Envisat volgt reuzengolven Réunion vanuit de ruimte

ESA’s Envisat aardobservatiesatelliet heeft de oorsprong en beweging gezien van de reuzengolven die afgelopen weekend insloegen op het Franse Réunion eiland. De golven, tot elf meter hoog, kwamen zaterdagavond aan land. Pieren begaven het, huizen liepen onder water en de haven van Saint Pierre werd verwoest. Twee vissers worden nog vermist.

Uit Envisat data blijken de golven hun oorsprong te hebben ten zuiden van Kaapstad, Zuid-Afrika. Ze dreven in drie dagen bijna vierduizend kilometer naar het noordoosten, voordat ze insloegen op Réunion eiland.

Dr. Bertrand Chapron van IFREMER, het Franse onderzoeksinstituut voor exploitatie van de zee, en Dr. Fabrice Collard van Frankrijks BOOST technologies in Brest lokaliseerden en volgden de golven met behulp van standaard gegevens van ESA, geproduceerd door de SAR (Synthetic Aperture Radar).

“Golven verrassen ons nog altijd, soms met dodelijke gevolgen”, zegt Chapron. “Met de SAR golvenmodus kunnen we wereldwijd hoge golven lokaliseren en volgen. In de toekomst kunnen we met de data zelfs anticiperen op de tijd, plaats en intensiteit van de golven.”

Hoewel de golven op Réunion eiland waren voorspeld, wist niemand dat ze zó groot zouden zijn. Collard: “Sterke golven worden voorgegaan door rustig water. Daarom kun je ze niet voorspellen vanaf het land. SAR is een instrument waarmee dat wel kan, het meet de golfperioden van 12 tot 25 seconden”.

Chapron en Collard willen voor het eind van dit jaar wereldwijde golfwaarnemingen beschikbaar maken voor wetenschappers en andere gebruikers. Met deze data kunnen bijvoorbeeld meteorologen hun voorspellingen van zeestromen verder verfijnen.