Europees ruimtevaartbeleid nu realiteit

Een sterker Europa in de ruimte, beter toegerust en beter gecoördineerd; voorbereid op de toekomstige behoeften van zijn burgers. Meer strategische armslag voor het aangaan van nieuwe uitdagingen, zoals ruimtevaartprogramma’s voor veiligheid en defensie, en de ruimte als extra dimensie voor de externe betrekkingen van de EU. Allemaal in een nieuw beleid, toegesneden op Europese belangen en waarden.

De met ruimtevaartactiviteiten belaste ministers in de lidstaten van de Europese ruimtevaartorganisatie ESA en de ministers verantwoordelijk voor de interne markt, industrie en onderzoek binnen de Raad Concurrentievermogen van de Unie zijn vandaag in Brussel bijeen geweest om een resolutie over het Europese ruimtevaartbeleid aan te nemen.

Het gemeenschappelijk Europees ruimtevaartbeleid, dat door de Europese Commissie en de algemeen directeur van ESA gezamenlijk is opgesteld, bevat de strategische richtlijnen voor Europa’s toekomstige activiteiten in de ruimte. Via het beleidsdocument verplichten de EU, ESA en de lidstaten zich ertoe om hun activiteiten en programma’s nog sterker te coördineren en om te overleggen over hun diverse taken op ruimtevaartgebied.

Het Europees ruimtevaartbeleid bevat ook al de voorlopige elementen van een Europees ruimtevaartprogramma, dat de planning en strategie van alle belangrijkste ruimtevaartactiviteiten van Europa uitstippelt. Dit programma moet bijdragen tot een efficiënter gebruik van openbare middelen en vaardigheden bij de vaststelling en implementatie van het ruimtevaartbeleid.

Het doel van het Europees ruimtevaartbeleid is een betere afstemming van ruimtevaartactiviteiten tussen EU, ESA en hun lidstaten, om de middelen zo goed mogelijk te besteden en dubbel werk te vermijden. Deze strategie beantwoordt een gemeenschappelijke Europese vraag. Het Europees ruimtevaartbeleid gaat ook bijdragen tot een grotere synergie tussen civiele en militaire ruimtevaartprogramma’s en -technologieën.

Het nieuwe beleid zet in op lange termijn financiering voor ruimtetoepassingen, met name voor het paradepaardje: Global Monitoring for Environment and Security (GMES). Verder wijst het erop dat ruimtevaart een sector is met een grote toegevoegde waarde die groei, innovatie en werkgelegenheid stimuleert en de Europese industrie waardevolle kansen biedt.

Bovendien ondersteunt het Europees ruimtevaartbeleid de externe betrekkingen van de EU. De EU, ESA en hun lidstaten slaan de handen ineen om een gemeenschappelijke strategie voor internationale betrekkingen op ruimtevaartgebied.

Bron: ESA