Stervende ster produceert ingrediënten voor leven

Eén van de grootste sterren in ons melkwegstelsel is een verrassend vruchtbaar bouwterrein voor complexe moleculen die belangrijk zijn voor leven op aarde, zo tonen nieuwe metingen die uitgevoerd werden door astronomen aan. Het onderzoek geeft astronomen een beter inzicht op het ontstaan van zulke moleculen. “Waar wij dachten dat moleculen zich nooit zouden kunnen vormen, vinden wij ze”, aldus Lucy Ziurys, een astronoom aan de Universiteit van Arizona in Amerika.

Met behulp van de 10-meter radiotelescoop op de top van de Mount Graham in Arizona onderzochten Ziurys een ‘envelop’ van gas rond de ster VY Canis Majoris, een rode superreus, die 25 keer meer massa bezit als onze ster en bijna een miljoen keer zo helder is als de zon. De zon past tevens 2100 keer in de diameter van VY Canis Majoris! Rondom de ster vond men verschillinde radio-emissies, die onder andere bestaan uit waterstofcyanide (HCN), siliciummonoxide (SiO), natriumchloride (NaCl) en het molecuul PN. Zeker PN is erg belangrijk, omdat het ervoor zorgt dat er essentiële biologische moleculen ontstaan die uiteindelijk kunnen leiden tot het ontstaan van leven.

VY Canis Majoris werd al eerder onderzocht door astronomen, maar door de aanwezigheid van zuurstof werd er niet verondersteld dat er dergelijke moleculen waren gevormd. De nevel van VY Canis Majoris, die de ster overigens zelf heeft uitgestoten, bevat koolstofhoudende en organische moleculen die kunnen leiden tot het ontstaan van organismen. De grote hoeveelheid zuurstof die de ster bezit heeft er waarschijnlijk toe geleid dat al het koolstof naar koolstofmonoxide is gebonden.