Planeten vervuilen sterren

Al jaren vragen astronomen zich af waarom sterren met één of meer planeten rijker aan metaal zijn dan sterren die geen planeten bezitten. Nu hebben astronomen op die vraag een verbluffend antwoord gevonden: de planeten zelf zijn de schuld daarvan, omdat ze tijdens hun ontstaan ervoor zorgen dat de atmosfeer van hun ster vervuild wordt. Al lange tijd staan astronomen voor een raadsel, omdat het grootste deel van de tot nu toe ontdekte exoplaneten rond een ster draait die rijker is aan zware elementen dan andere sterren.

Maar wat heeft dat te betekenen? Vormden de planeten zich bij voorkeur rond zonnen met een hoog percentage aan zware elementen of waren de planeten zelf de reden voor het feit dat het materiaal zich aan het oppervlak van de sterren verzamelde? Ten eerste zouden de zonnen grondig meer metaalrijker moeten zijn dan andere sterren zonder planeten. Ten tweede zou alles slechts een oppervlakkig fenomeen zijn, aangezien het materiaal van het planetenstelsel rond de moederster op het oppervlak van de ster neerstort.

Maar hoe zou men het antwoord op dit raadsel moeten krijgen? Wanneer astronomen naar het spectrum van een ster kijken kunnen ze achterhalen welke materialen het oppervlak van deze ster bezit, ook van verafgelegen zonnen. Om enigszins een beter beeld te krijgen van deze vervuiling op sterren bekeek een groep astronomen de afgelopen tijd verschillende rode reuzen, die in tegenstelling tot dwergsterren hun meeste waterstof al hebben verbruikt en tevens koeler en groter zijn dan de kleinere sterren in het heelal.

Uit de observaties van veertien verschillende rode reuzen bleek dat de reuzen onder de sterren geen zwaardere elementen aan het oppervlak bezitten, ook al draaien er planeten rond deze sterren. De meest logische verklaring hiervoor is dat het materiaal bij dwergsterren wel op het oppervlak aanwezig blijft, maar bij rode reuzen niet. Waarschijnlijk wordt dit materiaal met andere elementen in de kern van deze reuzesterren gemengd, waardoor er in het spectrum van deze sterren niets meer te vinden is van het materiaal.

Wetenschappers kunnen dus concluderen dat planeten ervoor zorgen dat sterren zoals onze eigen ster rijker aan metaal zijn dan zonder planeten.