Grote gasplaneten komen alleen dichtbij hun ster voor

In de buitenste regionen van andere stelsels waar planeten de baan rond hun moederster voltooien komen geen grote gasplaneten voor. Volgens Europese en Amerikaanse astronomen blijkt dit uit een drie jaar durend onderzoek naar planeten buiten ons zonnestelsel dat inmiddels is afgerond. Van de exoplaneten die de afgelopen jaren zijn ontdekt betreft het grootste deel planeten die veel groter en massiever dan ‘onze’ Jupiter zijn en die veel dichter bij hun moederster staan dan de grootste planeet van ons zonnestelsel. Tijdens het onderzoek werd er gebruik gemaakt van een zogenaamde radiële-snelheidstechniek die grotendeels gebruikt wordt voor ‘hete Jupiters’.

Met een bijzondere camera werden 54 sterren op een relatief kleine afstand van ons zonnestelsel onderzocht op de aanwezigheid van gasplaneten. Wanneer er methaan aanwezig is in de atmosfeer van een gasplaneet, net zoals bij Jupiter, geeft de camera een seintje. Met de techniek werden er tientallen planeten ontdekt met een massa die vier of vijf keer zo groot is als die van planeet Jupiter.

De planeet die het verste van zijn moederster is gevonden bevond zich op anderhalf miljard kilometer van de ster. Helaas is de camera niet in staat om soortgelijke planeten te vinden in een veel grotere baan om de moederster. Het is volgens de astronomen onmogelijk om een planeet zoals Jupiter te vinden op dezelfde afstand van ongeveer 750 miljoen kilometer. Maar in de toekomst zullen er ongetwijfeld telescopen gelanceerd worden die wel in staat zijn om dit soort objecten te ontdekken.

Wat nogal opmerkelijk is, is dat er geen één super-Jupiter werd gevonden, een gasplaneet die vele malen groter is dan de grootste planeet van ons zonnestelsel. Wetenschappers vragen zich nu af of deze reuzenplaneten wel bestaan. Een antwoord op die vraag krijgen we vast binnen enkele jaren.