Water op Mars verdwenen door de zon

Wetenschappers hebben gisteren op het European Planetary Science Congress in Potsdam, Duitsland, de resultaten van een onderzoek gepubliceerd waaruit blijkt dat zonnevlammen ervoor gezorgd hebben dat de dikke dampkring van onze buurplaneet Mars is verdwenen. Onderzoekers vroegen zich al langer af waar de dikke dampkring van de rode planeet is gebleven, maar met dit onderzoek lijken wetenschappers het antwoord op die vraag gevonden te hebben. Eind 2006 toonde de Europese ruimtesonde Mars Express al aan dat er bij uitbarstingen op de zon zuurstofionen uit de ijle atmosfeer van Mars worden ‘geschoten’, en dit is mogelijk omdat onze buurplaneet geen magnetisch veld bezit dat de dampkring beschermt tegen deeltjes van onze ster.

Niet alleen de sonde Mars Express merkte de invloed van de zonnevlammen op, ook zijn ‘broertje’ Venus Express, die sinds enkele maanden in een baan om planeet Venus draait, de Amerikaanse sonde SOHO, die tussen de zon en de aarde te vinden en de GOES-satelliet, die sinds enkele jaren om een baan om onze planeet draait, maten dat er zuurstofionen uit de dampkring van de rode planeet Mars verdwenen. Ondanks het feit dat deze metingen werden gedaan toen een zonnevlam aan de andere kant van de zon richting Mars werd gespuwd, konden de ruimtevaartuigen de uitbarsting toch opmerken door de rotatie van onze ster.

Naar alle waarschijnlijkheid zijn er ook grote hoeveelheden water verloren gegaan toen de dampkring van Mars verdween. De buurplaneet van de aarde staat nu bekend als een droge, zanderige wereld, maar wetenschappers zijn ervan overtuigd dat er vele jaren geleden water aanwezig was op het Martiaanse oppervlak. Omdat Mars niet beschermt is door een magnetisch veld had het water vrij spel en verdween het in de ruimte nadat zonnevlammen een enorme lading zonnedeeltjes afvuurden op de planeet. Dit zou misschien kunnen betekenen dat er levensvormen aanwezig waren op de toen nog natte en warme planeet.

Onderzoek aan mineraalkorrels op de rode planeet toont aan dat Mars in het verleden een magnetisch veld heeft gekend dat veel overeenkomsten toonde met het magnetische veld dat onze eigen planeet bezit. Wetenschappers weten nog niet precies waarom dat magnetisch veld zo abrupt is verdwenen, maar die gebeurtenis zorgde er in ieder geval voor dat deeltjes van onze ster in konden slaan op onze buurplaneet, waardoor de dikke dampkring en de grote hoeveelheden water verdwenen. Was Mars in het verleden een Aardachtige planeet?


Het oude Mars?