China bouwt aan vierde lanceerbasis

Momenteel is China bezig aan een vierde lanceerbasis die het ambitieuze ruimteplan moet gaan waarmaken. De nieuwe lanceerbasis van China komt op het zuidelijke eiland Hainan in Wenchang. De nieuwe lanceerplek bevindt zich dichter bij de evenaar dan de huidige drie basissen. Dit moet voor een langere levensduur van satellieten en de capaciteit van draagraketten gaan zorgen.

De nieuwe lanceerbasis moet ook minder milieuvervuilend gaan worden. Vanaf de nieuwe basis worden draagraketten gelanceerd met minder vervuilende stoffen en toxische draagraketten van de nieuwe generatie. De nieuwe lanceerplatform moet dienen als vertrekpunt voor satellieten en grote ruimtemissies.

De oudste Chinese lanceerbasis bevindt zich in de noordwestelijke provincie Gansu in Jinquan, die al sinds 1958 bestaat. De andere twee basissen bevinden zich in de provincie Shanxi in Taiyuan en in de zuidwestelijke provincie Sichuan in Xhichang. Vanaf daar zijn al meer dan 100 satellieten en zes capsules voor bemand transport (waarvan 2 bemand waren) gelanceerd.