Methaan ontdekt op ijsdwerg Quaoar

Uit onderzoek naar het nabij-infrarode spectrum van het Kuipergordelobject (50000) Quaoar met het Keck Observatory op het eiland Hawaï blijkt dat het oppervlak van de ijsdwerg verschillende kenmerken toont van kristalhelder waterijs, vast metaan en ethaan en andere koolwaterstoffen. Quaoar is het vijfde object in de Kuipergordel die deze stoffen blijkt te bezitten. De kleine hoeveelheden methaan en de grote hoeveelheden waterijs die op het oppervlak van de ijsdwerg te vinden zijn suggereren dat Quaoar een overgang is tussen de overvloed verkerende kleinere objecten in de Kuipergordel (KBO’s) en de paar grote KBO’s, zoals Pluto en Eris.

Terwijl Pluto en Neptunus’ maan Triton de enige objecten zijn in het zonnestelsel waarvan we zeker weten dat ze ijs bezitten op hun oppervlak, tonen de recente ontdekkingen van bevroren methaan op de grootste Kuipergordelobjecten Eris, Sedna en 2005 FY9 aan dat deze objecten deel uitmaken van een nieuwe groep van objecten waar op het oppervlak zogenaamde ‘vluchtige stoffen’ gevonden kunnen worden, stoffen zoals ammoniak, water, koolstof en methaan die snel kunnen verdampen. In tegenstelling tot deze objecten met detecteerbare vaste stoffen wezen andere spectrumwaarnemingen uit dat de spectra van kleinere Kuipergordelobjecten geen herkenbare kenmerken van vluchtige stoffen vertonen.

Om het verschil te begrijpen tussen de Kuipergordelobjecten die rijk zijn aan vluchtige stoffen en arm zijn aan vluchtige stoffen gebruikten wetenschappers een simpel model van de atmosferische ontsnapping van deze stoffen sinds de geboorte van ons zonnestelsel. Zij konden concluderen dat de meeste Kuipergordelobjecten te warm en te klein zijn om vluchtige stoffen zoals methaan te bezitten, maar dat koudere en grotere objecten uit de buitenste regionen van ons zonnestelsel die wel kunnen bezitten. Aangezien Quaoar een stuk kleiner is dan Pluto, maar wel koolwaterstoffen bezit, lijkt zij deel uit te maken van een aparte klasse Kuipergordelobjecten die de overgang vormen tussen koolwaterstof-arme en rijke ijsdwergen.