Definitief akkoord over EU-satellieten Galileo

Er is definitief een akkoord tussen de EU-landen en het Europese Parlement over de financiering van Galileo, het miljardenproject voor dertig Europese satellieten in de ruimte. Dat meldde het Portugese voorzitterschap van de Europese Unie vrijdagavond laat na een marathonvergadering van EU-ministers, eurocommissarissen en europarlementariërs.

Financiering
Voor de volledige financiering van Galileo werd de afgelopen maanden nog gezocht naar 2,7 miljard euro. De Europese Commissie wilde daarvan 2,4 miljard halen uit niet-uitgegeven landbouwsubsidies, maar Nederland, Groot-Brittannië en Duitsland waren daar fel op tegen.

Den Haag en Londen wilden dat dat geld in zijn geheel terug zou vloeien naar de 27 EU-landen. Duitsland was ook tegen het voorstel van de Commissie maar om een andere reden.

Landbouwgeld
Nu is besloten dat 1,6 miljard van niet bestede landbouwgelden naar Galileo gaat. In totaal 1,1 miljard euro wordt gehaald uit de begroting voor onderzoek en ontwikkeling, waar Nederland het volledige tekort voor Galileo uit wilde financieren.

In de onderhandelingen is dus uiteindelijk 800 miljoen euro verschoven.

VVD-europarlementariër Jan Mulder was een van de europarlementariërs die betrokken was bij de onderhandelingen. Hij was na afloop erg verheugd met de uitkomst.

Voor Timmermans was van groot belang dat de EU-landen op zijn initiatief in een verklaring beloofden er in de toekomst niet weer gemorreld wordt aan eerder afgesproken begrotingsregels. “Nu is overeengekomen dat dit een eenmalige uitzondering is.”

Mocht Galileo in de toekomst duurder uitvallen dan nu begroot, dan moeten de tekorten ook worden aangevuld uit het EU-budget voor onderzoek en ontwikkeling. Ook dat is vrijdag afgesproken.

Meevaller
Het kabinet loopt uiteindelijk wel een meevaller van ongeveer 80 miljoen euro mis. Gelden die niet nodig bleken voor landbouwuitgaven kan Nederland niet in de schatkist houden, maar gaan nu naar Galileo.

Galileo
Galileo moet met dertig satellieten in de ruimte de Europese verbeterde versie van het Amerikaanse gps-systeem voor positiebepaling op aarde worden. Het project is in totaal begroot op 3,4 miljard euro.

Eén satelliet hangt al in de ruimte, maar het project zal niet voor 2013 volledig zijn gerealiseerd. Ooit was het de bedoeling dat het per 2008 al operationeel zou zijn.

Critici menen dat Europa bezig is met overbodige technologie omdat de Amerikanen inmiddels werken aan een nieuwe versie van gps. Ook Rusland en China zijn bezig met satellietenprojecten.