Vier keer zoveel weerrampen door opwarming aarde

Uit een rapport dat is opgesteld door de internationale ontwikkelingsorganisatie Oxfam en vandaag werd gepubliceerd blijkt dat er de afgelopen twintig jaar vier keer zoveel weerrampen plaats hebben gevonden, iets wat te wijten is aan de opwarming van onze planeet. In de jaren tachtig vonden er gemiddeld 120 rampen plaats die veroorzaakt werden door het weer, terwijl er de afgelopen jaren steeds meer dan 500 weerrampen plaatsvonden. Het dodental door de rampen is opgelopen met 80 miljoen mensen sinds bijna twintig jaar geleden.

Alleen al in het continent Azië zijn dit jaar 250 miljoen slachtoffers gevallen door weerrampen. Sinds 1980 is het aantal overstromingen van rivieren maarliefst verzesvoudigd. Daarnaast vonden er vier keer zoveel stormen plaats vorig jaar dan in de jaren tachtig; er ontstonden 240 stormen in 2006, het zesvoudige van de 60 stormen die in 1980 plaatsvonden. Het aantal aardbevingen en vulkaanbarstingen is licht gestegen sinds die tijd. Volgens Oxfam zijn er door de klimaatverandering meer dan 8000 mensen omgekomen dan in de jaren tachtig het gevolg was.

Jeremy Hobbs van Oxfam International gaf aan dat landen snel maatregelen moeten nemen tegen het toenemende aantal weerrampen, want anders zal het dodental dat veroorzaakt door het weer “alleen maar oplopen” volgens Hobbs. “Het wordt tijd dat er meer landen voorbereid zijn op humanitaire rampen, zodat ze sneller noodhulp kunnen bieden.” De noodhulp van rijkere landen moet volgens hem “eerlijker, sneller en flexibeler verlopen dan eerder, om zo meer levens te besparen”. Naar verwachting zal het aantal weerrampen de komende decennia alleen maar toenoemen.