Is de nieuwe heftige zonnecyclus begonnen?

De verschijning van een omgekeerde magnetische polariteit op de zon doet vermoeden dat de 24e zonnecyclus van start is gegaan. De ruimtesonde SOHO nam op 11 december jongstleden zo’n polariteit waar op 24 graden noorderbreedte, maar vreemd genoeg is er op die plek nog geen zonnevlek verschenen die in visueel licht zichtbaar is. Desondanks lijkt de nieuwe cyclus toch begonnen te zijn, die naar alle waarschijnlijkheid in 2012 zijn maximum zal bereiken en erg heftig zal zijn.

De zonnecyclus is de doorgaans elfjarige cyclus van zonneactiviteit en hangt samen met de periode waarin het aantal zonnevlekken op onze ster varieert. Hoewel de cyclus vaak gelinkt wordt aan een periode van elf jaar, kunnen cycli ook korter of langer duren: in het verleden vonden er namelijk zonnecycli plaats die respectievelijk negen en veertien jaar in beslag namen. Zo’n cyclus wordt veroorzaakt door het omkeren van het magnetische veld van het vuur aan de hemel.

“Nieuwe zonnecycli beginnen altijd met een hooggelegen zonnevlek die, in vergelijking met andere zonnevlekken, een omgekeerde magnetische polariteit heeft,” verklaarde David Hathaway van NASA’s Marshall Space Flight Center. Zonnevlekken van een nieuwe cyclus bevinden zich meestal tussen 25 en dertig graden noorderbreedte, terwijl zonnevlekken van de vorige cyclus (zonnecyclus 23) doorgaans zichtbaar zijn rond de evenaar. Het gebied dat SOHO op afgelopen week opmerkte voldeed aan alle criteria. Er is alleen één probleem: er is geen zonnevlek. Op dit moment is het gebied alleen maar een verzameling van magnetische velden. Pas wanneer er een donkere zonnevlek verschijnt, is de 24e écht van start gegaan.

Vele zonnefysici denken dat er tijdens de aankomende zonnecyclus meer activieit op de zon zal zijn dan tijdens de voorgaande cycli. Het maximum in 2012 gaat naar alle waarschijnlijkheid gepaard met de verschijning van grote zonnevlekken, het plaatsvinden van grote uitbarstingen op de zon en het ontstaan van grote overlast op aarde. Onder andere satellieten, die erg belangrijk zijn in deze tijd van mobiele telefoons en GPS-systemen, kunnen de dupe zijn van grote zonnevlammen op onze ster, die een ontelbaar aantal elektrisch geladen deeltjes op de aarde af kunnen vuren.