Maan onstond 62 miljoen jaar na vorming zonnestelsel

Onze natuurlijke satlliet, de maan, is waarschijnlijk 62 miljoen jaar na de vorming van ons zonnestelsel ontstaan, dat zelf precies 4,567 miljard jaar oud is. Tot die bevinding kwamen een team van wetenschappers van de Technische Universiteit van Zürich en het Mineralogisch Instituut van Keulen. Hun resultaten staan in de nieuwste uitgave van het het Britse wetenschappelijke tijdschrift Nature.

De wetenschappers maten de isotopen (atomen) van wolfraam (een metaal) en konden op die manier berekenen wanneer de aarde en haar satelliet zich van elkaar afscheiden. Dat gebeurde tussen de 52 en 152 miljoen jaar na de vorming van ons zonnestelsel, hoogstwaarschijnlijk na 62 miljoen jaar, toen een hemellichaam ter grootte van onze buurplaneet Mars ons thuis ramde. Ze stelden ook vast dat de proportie tussen twee isotopen van wolfraam dezelfde is in de korst van de aarde als in die van de maan. Dat de aarde en de maan met eenzelfde laag bedekt zijn, was eerder al aangetoond door de Amerikaanse Apollo-missies.

Het ontstaan van onze naaste buur is vermoedelijk veroorzaakt door de inslag van het specutalieve hemellichaam Theia, een object ter grootte van Mars dat miljarden jaren geleden in botsing kwam met onze planeet. In die maanden die na de catastrofale inslag volgen klonterden de brokstukken die vrijkwamen tijdens de botsing samen en vormden vervolgens de maan. Het is aannemelijk dat de ijzeren kern van Theia met het inwendige van de aarde is versmolten, waarna er gesteente uit de mantel van onze planeet zich scheidde van de toen nog jonge aarde.