Laagste radarecho opgevangen van de maan

Een team van wetenschappers heeft een radarecho met de laagst gebruikte frequentie ooit opgevangen van de maan vanaf het aardse oppervlak, zo is vandaag medegedeeld op een bijeenkomst van de American Astronomy Society. Tijdens het experiment met de echo van de maan werden krachtige radiogolven naar onze natuurlijke satelliet gezonden met een straalzender in Alaska. De gereflecteerde signalen, die vervaagden door de lange reis naar de maan, werden slechts 2,4 seconden later opgevangen door antennes in New Mexico.

De straalzender zond in een tijdbestek van bijna twee uur, elke dag en elke vijf seconden, enkele pulsen van twee seconden richting onze naaste buur. Dat gebeurde op 28 en 29 oktober van het vorige jaar. Elk uur werden er radiogolven op een andere frequentie uitgezonden. De signalen van de echo op een frequentie van 7,4075 megahertz, die ontstonden door de weerkaatsing van de signalen op het oppervlak van de maan, worden geacht de laagst mogelijke frequentie (of de langste golflengte) te zijn waarvan radarmetingen verzameld kunnen worden.

Dit radarexperiment, en anderen zoals NASA’s missie Clementine, waarbij een ruimtesonde op zoek moet gaan naar ijs op de polen van de maan, werken hetzelfde als sonarexperimenten op de zee, die wetenschappers meer kunnen vertellen over de structuur van de maan. “Een analyse van de echo geeft informatie over de topografie, omdat de laag-gefrequenteerde radargolven propageren op varieerde diepten onder het zichtbare oppervlak van de maan,” zei Paul Rodriguez van het Naval Research Laboratory.