Belangrijke Nederlandse mijlpalen in 2008

Het jaar 2008 herbergt vooral een aantal belangrijke mijlpalen. In eind november organiseert het ministerie van Economische Zaken de ministersconferentie van de Europese ruimtevaartorganisatie (ESA), hiervan is Nederland momenteel voorzitter. Op deze ministersconferentie besluiten de lidstaten over nieuwe ruimtevaartprojecten die ESA op de middellange termijn zal uitvoeren. Ook Nederland zal een actieve rol spelen bij de besluitvorming en streven naar een intensieve betrokkenheid van haar ruimtevaartsector bij de uitvoering.

Januari: lancering Delfi-C3 nanosatelliet, deze vierde Nederlandse satelliet is ontwikkeld door studenten en medewerkers van de TU Delft.

Februari: lancering Europees ruimtelaboratorium Columbus, Nederlandse industrie en instellingen zijn betrokken bij ontwikkeling onderdelen voor Columbus en wetenschappelijke experimenten.

Februari: lancering met de Ariane 5 raket van het Automated Transfer Vehicle (ATV) “Jules Verne”, een geautomatiseerd bevoorradingsschip voor het ruimtestation ISS. Het Nederlandse bedrijf Dutch Space ontwikkelde zonnepanelen voor ATV, Bradford Engineering ontwikkelde ook een aantal belangrijke onderdelen.

April: lancering van de satelliet ‘Giove’, onderdeel van het Europese navigatiesysteem Galileo. Bij de ontwikkeling van Galileo is Dutch Space betrokken, onder andere door ontwikkeling van zonnepanelen. Daarnaast heeft Bradford Engineering onder andere de zonsensoren geleverd die i.s.m. TNO zijn ontwikkeld.

April: officiële opening van de nieuwe huisvesting van ESA/ESTEC’s onderzoekslaboratoria. ESTEC is het technisch hart van de Europese ruimtevaartorganisatie ESA, gevestigd in Noordwijk. De vestiging is verantwoordelijk voor de ontwikkeling van de ESA satellieten. Daarnaast ontwikkelt ESTEC de benodigde geavanceerde technologie om de ruimtevaartprojecten van de toekomst mogelijk te maken.

Mei: lancering GOCE. Deze satelliet doet zeer nauwkeurige zwaartekrachtsmetingen, waarmee onder meer de stromingen van de oceanen in kaart gebracht worden. Dit is van groot belang voor het begrijpen van klimaatverandering. Nederlandse wetenschappers van onder andere de TU-Delft zijn hierbij betrokken. Ruimteonderzoeksinstituut SRON ontwikkelde een faciliteit voor verwerking van de ruwe data, Bradford Engineering elementen van de geavanceerde precisievoortstuwing, Satellite Services het systeem voor de grondtesten en Dutch Space leverde de zonnepanelen.

Oktober: lancering ruimtetelescoop Herschel met daarop het onder leiding van SRON ontwikkelde ruimte-instrument HIFI (Heterodyne Instrument for the Far Infrared). HIFI is het meest complexe en kostbaarste ruimte-instrument dat ooit onder Nederlandse leiding is gebouwd. Vanaf een punt op 1.5 miljoen kilometer van de aarde gaat Herschel met HIFI speuren naar water in de verste uithoeken van het heelal. TNO bouwde mee aan HIFI, Dutch Space ontwikkelde zonnepanelen en het standregelsysteem voor Herschel.

Naast deze mijlpalen vinden voorbereidingen plaats voor nieuwe ruimtemissies. Denk bijvoorbeeld aan een mogelijk toekomstige Nederlandse bijdrage aan de Europese Marsmissie Exomars en de ontwikkeling van TROPOMI, een nieuw Nederlands ruimte-instrument voor gedetailleerde analyse van de aardatmosfeer. Bovendien zijn regelmatig nieuwe wetenschappelijke resultaten te melden, gerealiseerd met behulp van Nederlandse technologie op operationele satellieten. Voorbeelden zijn de röntgenobservatoria Chandra (NASA) en XMM-Newton (ESA) en het instrument SCIAMACHY op de Europese milieusatelliet ENVISAT.