18 miljard dollar voor NASA in 2009

Het budget van de Amerikaanse ruimtevaartorganisatie NASA stijgt volgend jaar met bijna drie procent, zo blijkt uit een verzoek van president George Bush. Verwacht wordt dat het agentschap in 2009 iets minder dan 18 miljard dollar tot zijn beschikking hebben voor het ruimteprogramma. Naar verluidt zal het budget onder meer besteed worden aan een grootschalige missie naar de manen Europa, Titan of Ganymedes, drie robotmissies naar de maan en twee aardobservatiesatellieten.

Een kort overzicht van welke punten er op de agenda staan:

• 2,6 miljard dollar om zowel bemande als onbemande ruimtevluchten richting het internationale ruimtestation ISS te betalen. Dat geld wordt besteed tijdens het gat dat ontstaat tussen het zogenaamde pensioen van de Space Shuttle in 2010 en de eerstgeplande vluchten van NASA’s Orion capsule in 2015.

• 3 miljard dollar voor de toezegging van een grootschalige missie naar één de planeten in het buitenste deel van het zonnestelsel. Er bestaan drie mogelijkheden voor deze missie. De eerste is het brengen van een ruimtesonde in een baan om Jupiters maan Europa; deze zou met behulp van radarwaarnemingen uit moeten vinden hoe diep de oceaan onder de ijslaag van de Joviaanse maan is. De tweede is het laten landen van een vaartuig op het oppervlak van Saturnus’ maan Titan die begeleid wordt door een ballonvormige robot en een sonde die in een baan om de maan draait. De derde mogelijkheid is het lanceren van een ruimtesonde richting Jupiter die verschillende flyby’s langs zijn vier grootste manen uit moet voeren. Vervolgens zou deze sonde in een baan om Ganymedes gebracht moeten worden, de grootste maan in ons zonnestelsel. Zo’n missie zou ten vroegste in 2016 pas plaats kunnen vinden.

• 344 miljoen dollar voor drie nieuwe missies naar de maan. Een robot moet tijdens een dergelijke missie uit gaan zoeken wat de beste plek op onze natuurlijke satelliet is om astronauten in 2020 of later te laten landen. Ook zal de Lunar Atmosphere and Dust Environment Explorer (LADEE) in een baan om onze naaste buur gaan draaien. Dat is mogelijk vanaf 2014.

• Iets minder dan een miljard dollar voor onderzoek naar de aarde en het in kaart brengen van de gevolgen van het broeikaseffect. De ruimtevaartorganisatie wil daarvoor twee nieuwe aardobservatiesatellieten gaan bouwen: de SMAP en de ICESat II.

• Enkele miljoenen euro’s voor de annulering van het ‘New Millenium’ programma, waarbij verschillende nieuwe technieken in de ruimte getest werden.

• 272 miljoen euro voor enkele missies die in het teken zullen staan van het onderzoek naar planeten buiten ons zonnestelsel. Eén van de ruimtesondes die gelanceerd zal worden maakt deel uit van de Space Interferometry Mission (SIM), waarbij het licht van exoplaneten onderzocht gaat worden.