Titan: een enorme fabriek van koolwaterstoffen

De Saturnusmaan Titan bezit honderden keren meer vloeibare koolwatersoffen dan alle olie- en aardgasreserves samen op Aarde, zo hebben de Amerikaanse ruimtevaartorganisatie NASA en de Europese ruimtevaartorganisatie ESA donderdag op basis van metingen van de ruimtesonde Cassini bekendgemaakt. Bij minus 179 graden Celsius regent het op Titan koolstofwaterstoffen zoals methaan en ethaan, om zich te verzamelen in grote meren en duinen.

Titan is bedekt met koolstofhoudend materiaal, het is een gigantische fabriek van organische scheikundige stoffen, zei Ralph Lorenz van de Johns Hopkins Universiteit die de metingen door de Amerikaanse Cassini sonde had uitgewerkt en waarover hij bericht in het jongste nummer van het wetenschappelijke vakblad Geophysical Letters. De radar van de door de Cassini uitgezette en op Titan gelande Europese sonde Huygens heeft de aanwezigheid van meerdere honderden meren en duinen gesignaleerd. Het oppervlak van de grootste maan van ons zonnestelsel is verhuld onder een dicht wolkendek en verstopt zich zodoende voor optische waarnemingen.

Niet alleen de meren maar ook de duinen bestaan volgens de vorsers wellicht uit koolstofhoudende materialen. Zij bedekken zowat een vijfde van het oppervlak van Titan. Hun volume aan organisch materiaal is honderden keren groter dan de aardse kolenvoorraden. Dankzij de overvloedige radarmetingen kwamen de wetenschappers tot de bevinding dat het volume aan koolstofverbindigen op Titan gigantisch is: de meren van methaan en ethaan omvatten meer dan 30.000 kubieke kilometer vloeibare koolwaterstoffen, de duinen meer dan 200.000 kubieke kilometer.

Of nog anders gezegd: de aardse gasreserves bedragen zeker 130.000 miljoen ton, 300 keer zoveel als de VS jaarlijks gebruiken voor de verwarming, koeling en verlichting van huizen. Dozijnen meren op Titan hebben individueel al het equivalent van deze hoeveelheid energie in de vorm van methaan en ethaan. Realistische vooruitzichten op een exploitatie van deze brandstofvoorraden door de mens zijn er niet. Maar volgens Lorenz kan Titan ons wel meer leren over het ontstaan van leven in het universum.