Is Venus ontstaan uit de botsing van twee planeten?

Een traumatische gebeurtenis, die slechts enkele uren in beslag nam, heeft mogelijk het lot van planeet Venus bepaald. In het verre verleden had de warme tweelingzus van de aarde veel meer overeenkomsten met onze planeet dan nu het geval is. Vermoedelijk was er toen een grote hoeveelheid vloeibaar water op haar oppervlak te vinden en was haar gemiddelde temperatuur een stuk lager. Maar door een tot nu toe nog onbekende reden namen broeikasgassen de macht over en begon onze buurplaneet te koken.

Volgens planeetonderzoeker J. Huw Davies van de universiteit van Cardiff in Engeland is de planeet Venus als we die op dit moment kennen het resultaat van een catastrofale botsing tussen twee planeten. Deze gebeurtenis zou volgens hem geleid hebben tot de verdamping van al het water op de warme planeet en zou er ook voor gezorgd hebben dat haar atmosfeer gevuld werd met broeikasgassen zoals koolstofdioxide. Dit zou ook de gladheid van Venus’ oppervlak en de onverklaarbare rotatie van de tweede planeet in ons zonnestelsel kunnen verklaren.

In vergelijking met de aarde is het oppervlak van Venus redelijk vlak. Ongeveer zestig procent van de planeet ligt namelijk onder vijfhonderd meter boven het nulpunt. Ook de rotatie van onze buurplaneet is niet te vergelijken met die van onze aarde; Venus doet er zo’n 243 aardse dagen om een keer rond haar as te draaien. In tegenstelling tot alle andere planeten in ons zonnestelsel heeft de kokende planeet ook een retrograde rotatie, wat betekent dat Venus precies andersom draait. Iemand die dus op het oppervlak van de planeet staat ziet de zon in het westen boven de horizon verschijnen en in het oosten achter de horizon verdwijnen.


De aarde is slechts enkele honderden kilometers groter dan zijn duivelse tweelingzus.