Ingrediënten voor aards leven kwamen uit de ruimte

Niemand weet hoe het leven op onze planeet precies begon, maar de kans is groot dat de primoridale soep op de vroegere aarde veel ingrediënten voor het ontstaan van de eerste levensvormen uit de ruimte kreeg toegediend. Er zijn namelijk hoge concentraties van aminozuren ontdekt in twee meteorieten die meer dan tien keer zoveel van deze stof in hun bezit hebben dan normaal het geval is bij deze rotsen. Was ons zonnestelsel in zijn jeugd in het bezit van meer organische stoffen dan we tot nu toe veronderstelden?

Aminozuren zijn de organische moleculen die zorgden voor het ontstaan van de ‘ruggegraat’ van proteïnen, waaruit veel wezens op aarde opgebouwd zijn en kunnen overleven door de opwekking van chemische reacties in hun levende cellen. De productie van proteïnen is volgens wetenschappers één van de eerste stappen in de opkomst van leven. Ondertussen zijn de meteorieten die op onze planeet terechtkomen en gevonden worden de typische overblijfselen van het materiaal dat gevormd werd in het jeugdige zonnestelsel. Het idee dat de belangrijkste ingrediënten van het aardse leven uit de ruimte kwamen is al eerder geopperd, maar daarvoor werden nog geen harde bewijzen gevonden.

Wetenschappers waren al eerder op de hoogte van het feit dat aminozuren gevormd konden worden in het milieu dat heerste op de vroegere aarde, maar de aanwezigheid van dit soort mengsels in meteorieten heeft er toe geleid dat onderzoekers er meer rekening mee zijn gaan houden dat de ruimte een handje hielp met de ontwikkeling van leven op onze planeet. De twee meteorieten werden in 1992 en 1995 gevonden op Antarctica en zijn waarschijnlijk afkomstig van een asteroïde die lang geleden uit elkaar barstte. Tot die conclusie kwamen de onderzoekers door te stuiten op drie zeldzame chondrieten in de rotsen.

“We vermoeden dat de aminozuren al bestonden voordat de asteroïde in stukken brak,” aldus Conel Alexander van het Instituut van Carnegie in de Verenigde Staten. “Ammonia en andere chemische precursoren kunnen er bijvoorbeeld voor gezorgd hebben dat deze stof ontstond toen ze in aanraking kwamen met water. Vervolgens zijn verschillende fragmenten van de vernietigde asteroïde terechtgekomen op de aarde en andere rotsplaneten in ons zonnestelsel. Het is waarschijnlijk dat deze stoffen ook voorkwamen in kometen, die miljoenen jaren geleden ook regenden over onze planeet.”