Wetenschapper NASA: ‘Onze planeet verkeert in nood’

Het broeikaseffect heeft ervoor gezorgd dat onze planeet in nood verkeerd, terwijl de fossiele brandstofindustrieën bezig zijn met het afzwakken van het steeds groter wordende probleem. Dat zegt althans klimaatwetenschapper James Hansen van de ruimtevaartorganisatie NASA. Volgens hem moeten installaties die draaiend gehouden worden door kolen te stoken verboden worden vanaf 2030 en moet men snel een geschikte oplossing weten te vinden tegen de uitstoot van broeikasgassen.

Er is inmiddels een gevaarlijke hoeveelheid koolstofdioxide aanwezig in de atmosfeer van onze planeet, maar er zijn altijd wegen die leiden tot het oplossen van het probleem, zei hij. Volgens Hansen bestaat de dampkring van de aarde niet meer voor 0,032 procent maar al voor 0,038 procent uit koolstofdioxide en moet het aantal kolen dat gestoken wordt om installaties draaiend te houden sterk verminderd worden. Hij oppert zelfs het idee om geen nieuwe installaties meer te bouwen en deze over bijna twintig jaar voorgoed van de hand te doen. “Het grootste obstakel voor het redden van de bewoners van de aarde is niet de technologie,” aldus Hansen, welke in 2006 verkozen werd tot één van de meest veelvermogende mensen op aarde.

Volgens hem is het probleem dat negentig procent van de energie op aarde bestaat uit fossiele brandstoffen. “Het moge duidelijk zijn dat zowel de uitvoerende als de wetgevende macht de laatste jaren sterk beïnvloed zijn door de interesse in nieuwe fossiele brandstoffen,” zei hij, verwijzend naar de verschaffers van steenkool, olie en natuurlijke gassen en de industrie die van hen gebruikt maakt. “Dat is hetzelfde als wat de fabrikanten van sigaretten lange tijd gedaan hebben. Zij wisten dat het roken van sigaretten kanker kan veroorzaken, maar ze luisterden alleen maar naar wetenschappers die vertelden dat dat niet het geval was. Men moet ook nu ingrijpen, voor het te laat is.”