Vloeibaar water op maan Europa lijkt er echt te zijn

Het wordt steeds waarschijnlijker dat de maan Europa in het bezit is van een oceaan van vloeibaar water, welke mogelijk levensvormen herbergt. De ijslaag die één van de vier grote manen van planeet Jupiter omhult blijkt namelijk in de afgelopen zestig miljoen jaar ongeveer negentig graden te zijn gedraaid, waardoor de poolgebieden van de maan richting de evenaar zijn bewogen. Vermoed wordt dat het met scheuren bezaaide ijs op de maan een dikte heeft van iets minder dan tien kilometer.

De onderzoekers die met deze verklaring naar buiten komen maakten gebruik van beelden die zijn gemaakt met de ruimtesonde Voyager, Galileo en New Horizons om talloze grote boogvormige structuren in kaart te brengen die op het oppervlak te vinden zijn. Daarmee werd bepaald dat de vroegere omwentelingsas van de maan zich op dit moment ongeveer tien graden bevindt van de tegenwoordige equator van Europa. Met een diameter van ongeveer drieduizend kilometer is de Joviaanse maan iets kleiner dan onze eigen natuurlijke satelliet.

Dankzij het verkrijgen van deze resultaten is de kans op de aanwezigheid van een oceaan van vloeibaar water onder de ijslaag van de maan aanzienlijk groter geworden. Men gaat er al vele jaren van uit dat Europa in het bezit is van een oceaan die onder invloed staat van de aantrekkingskracht van Jupiter en daardoor verwarmd wordt. De warmte en het water zou er mogelijk voor gezorgd hebben dat er leven bestond of bestaat op Europa, ondanks het feit dat het zonlicht de oceaan niet kan bereiken. Maar daar zal over enkele tientallen jaren pas meer uitsluitsel over gegeven worden.