Problemen met oven van Marslander Phoenix

Het is niet gelukt om het eerste monster dat voor onderzoek genomen is van het oppervlak van planeet Mars te loodsen in de oven van lander Phoenix, welke uit moet wijzen of het opgegraven materiaal organische verbindingen en water bevat. Uit beelden blijkt dat het materiaal wel op de juiste plek terecht is gekomen, maar dat een sensor in de oven niets heeft kunnen detecteren. Het team dat de missie leidt probeert nu te begrijpen wat er mis is gegaan en heeft de analyse uitgesteld.

Op de afbeelding aan de rechterkant is te zien dat het door de Phoenix opgegraven regoliet door de robotarm boven de deuren van de oven los is gelaten. Een trillende plaat, die er voor moet zorgen dat het materiaal uiteindelijk in de oven belandt, heeft ook geconstateerd dat de korrels geloodst zijn. Desondanks is er volgens het elektronische ‘oog’ in de kamer niets op de luiken terecht gekomen en kan het materiaal de oven nog niet in. Wetenschappers die zich bezighouden met de missie zijn dan ook een licht verontrust. “We denken dat alles naar behoren werkt, maar we weten het niet meer zeker,” zei William Boynton van de Universiteit van Arizona gisteren.

Maar als het materiaal op de goede plek terecht gekomen is en de trillende plaat naar behoren lijkt te werken, waarom zijn er dan geen deeltjes tot de oven toegelaten? Het probleem lijkt bij de sensor te liggen. Deze zal alleen kleine deeltjes de oven laten betreden voor een analyse. Wanneer het regoliet te compact is of grote deeltjes bevat zullen deze niet onderzocht kunnen worden. Dat betekent dat de signalen die afkomstig zijn van de trillende plaat ook niet kloppen en de deeltjes niet in de oven terecht zullen en kunnen komen. “We zijn een beetje bezorgd, maar eerst moeten we enkele andere dingen testen,” aldus Boynton.