Jason-2 houdt zeespiegel nauwlettend in de gaten

In het ergste geval stijgt de zeespiegel voor de Nederlandse kust deze eeuw met meer dan een meter ten opzichte van het niveau van 1990. Hoe hard die stijgt, is sinds dit weekeind beter dan ooit te volgen door de lancering van klimaatsatelliet Jason-2. In de 20e eeuw steeg de zeespiegel wereldwijd ongeveer 17 centimeter, voor de 21e eeuw wordt uitgegaan van een stijging van tussen de 35 en 85 centimeter voor Nederland ten opzichte van 1990.

De zeespiegel stijgt door uitzetting van het warmere zeewater, het smelten van gletsjers en kleine ijskappen en het slinken van grote ijskappen op Groenland en Antartica. Wanneer de afkalving van de ijskappen doorzet, kan de zeespiegel voor onze kust met nog eens 10 tot 20 centimeter meer stijgen dan al voorzien.

Met de nieuwe Jason-satelliet zijn de stijgingen van de zeespiegel zeer nauwkeurig ,misschien zelfs nauwkeuriger, te volgen. Ook voor het doen van weers- en seizoensvoorspellingen en het waarnemen van verschijnselen zoals El Niño doet Jason-2 dienst voor onder meer het KNMI. Jason-2 kijkt het kunstje eerst een paar maanden af van zijn voorganger Jason-1, die kan daarna met pensioen.