Kan donkere materie dode sterren weer tot leven wekken?

De eerste sterren in het universum stierven vaak al na enkele honderdduizenden jaren. Maar een nieuw onderzoek suggereert dat een aantal van hen nog steeds om ons heen te vinden is ten gevolge van wisselwerkingen met donkere materie, welke hun groei halt kan houden en ervoor kan zorgen dat ze blijven schijnen. Het is zelfs zo dat het mogelijk is dat witte dwergsterren, de overblijfselen van zonachtige sterren, opnieuw tot leven gewekt kunnen worden door een wolk van deze materie.

Een groot deel van de sterren die als eerste gevormd werden zijn naar alle waarschijnlijk ontstaan in dichte wolken van donkere materie. Indien de deeltjes van deze materie bestaan uit zwaardere versies van de reeds bekende deeltjes, een theorie die bekend staat als supersymmetrie en door de meeste wetenschappers gesteund wordt, kunnen ze energie verliezen als ze in wisselwerking treden met normale materie. “Hierdoor kunnen ze naar het centrum van sterren zinken en deze voor een lange tijd bevriezen,” zei Gianfranco Berton van het Instituut van Astrofysica in Parijs. “Het is zelfs mogelijk dat een ster langer blijft leven dan de leeftijd van het universum.” Vermoedelijk zijn zulke sterren te vinden in het centrum van de Melkweg en kunnen ze ons meer vertellen over de herkomst van donkere materie.

“Er zouden omstandigheden in het vroegere universum kunnen zijn die ervoor gezorgd hebben dat dergelijke sterren het tot de dag van vandaag uit hebben gehouden,” aldus Bertone. Het team zegt dat dit soort sterren ontdekt kunnen worden. “Een bevroren ster zou veel groter en kouder lijken te zijn dan een normale ster met een vergelijkbare massa en chemische samenstelling.” Andere typen sterren, zoals witte dwergsterren, zouden volgens hem ook beïnvloed kunnen worden door donkere materie. Het is zelfs goed mogelijk dat overleden sterren, die ontploft zijn als supernova en een witte dwerg zijn geworden, opnieuw tot leven gewekt worden door deze materie. “Dode sterren kunnen dan schijnen als dertig zonnen, omdat ze donkere materie beginnen te verbranden.”