Elektrische activiteit op Titan: de vonk voor leven?

Terwijl men nog steeds bezig is met het voorbereiden en in goede banen leiden van missies naar en op onze buurplaneet Mars, bevindt zich enkele tientallen miljoenen kilometers verder een misschien vele malen interessantere wereld: de grootste maan van Saturnus, Titan. Het object is niet alleen in het bezit van een atmosfeer, maar ook van koolwaterstofmeren, oceanen en zandduinen. Uit onderzoek blijkt nu dat er elektrische activiteit plaatsvindt op de maan, welke op aarde naar alle waarschijnlijkheid wordt door de voorlopers van het leven: organische moleculen.

Dat er bliksem aanwezig is in de atmosfeer van Titan blijkt uit gegevens die in januari 2005 werden verzameld door het ruimtevaartuig Huygens, dat gedurende negentig minuten onderzoek verrichte op diens oppervlak. Tot deze ontdekking kwamen Spaanse wetenschappers. Volgens de onderzoekers is het een belangrijke stap in de zoektocht naar werelden die bewoond kunnen worden door levensvormen. “Titan is een uniek hemellichamen,” zei Juan Antonio Morente van de Universiteit van Granada. “Het is namelijk de enige maan in het zonnestelsel die omgeven wordt door een dikke atmosfeer.” Sommigen hebben het zelfs over een tweede aarde, maar het object lijkt zeker niet in alle opzichten op onze planeet. Toch is de kans op het bestaan van leven op de maan groter geworden, nu bewezen is dat organische moleculen op Titan gevormd kunnen zijn.

Morente en zijn team analyseerden de gegevens die werden verzameld door de Mutual Impedance Probe (MIP), een instrument dat drie jaar geleden metingen deed aan het elektrische veld van de Titaanse atmosfeer. Deze was in staat om enkele spectrale pieken op te vangen van radiosignalen op een extreem lage frequenties. De signalen, welke ook wel bekend staan als ‘Schumann resonanties’, worden gevormd tussen de ionosfeer van de maan en een immens resonant gebied waarin de elektromagnetische velden van Titan zich bevinden. Dit wijst er volgens de onderzoekers op dat er elektrische stormen ontstaan in diens atmosfeer.