Eerste experiment uitgevoerd in Japans laboratorium ISS

Het Japanse ruimtevaartbureau Jaxa heeft het eerste experiment opgestart in zijn lab Kibo dat in juni is vastgehecht aan het internationaal ruimtestation ISS. De vanop de grond gestuurde proef van Hiroshi Kawamura van de Wetenschappelijke Universiteit van Tokio deed onderzoek naar de Marangoni-convectie bij de beweging van vloeistoffen tengevolge van temperatuursverschillen. In het bijzonder krijgt siliconolie te maken met temperatuurdifferentiaties. De beweging van deeltjes in de vloeistof wordt dan bovenuit en van de zijkant geobserveerd.

Wetenschappers hopen dankzij het experiment materialen voor halfgeleiders te kunnen maken. De gravitatie op aarde zelf bemoeilijkt zo’n experiment ten zeerste. In micrograviteit is een meer accurate observatie mogelijk. Eind oktober zijn er in de Kibo meer experimenten naar dit fenomeen dat ook geregeld in de ruimte is nagegaan door wetenschappers van de ULB in Brussel. Voor de Kibo, wat ‘Hoop’ betekent, zijn ook experimenten op het vlak van celbiologie en met ijskristallen gepland. De Kibo, kroonjuweel van de Japanse deelname in het ISS, bestaat uit drie delen. In maart werd eerst een drukvrachtruimte geïnstalleerd, in juni volgde het eigenlijke ruimtelaboratorium.