Reusachtige stormen woeden in atmosfeer Saturnus

Uit observaties die zijn uitgevoerd met de ruimtesonde Cassini blijkt er zowel op de noordpool als de zuidpool van de ringenplaneet Saturnus een gigantische wervelstorm woedt. Men wist al langer dat het op de zuidpool van de gasplaneet hevig stormde, maar foto’s die gemaakt zijn in infrarood licht laten zien dat er ook op de andere pool een monsterlijke cycloon te vinden is. Tevens werd de andere storm tien keer zo gedetailleerd vastgelegd als in 2006 werd gedaan. De cyclonen worden waarschijnlijk ‘aangedreven’ door warmte van verdampend water.

De wolken in de wervelstorm op de noordpool van de planeet draaien met een snelheid van zo’n 530 kilometer per uur. Dat is meer dan twee keer zo snel als die van de winden die worden gemeten in orkanen op onze planeet. Rond de cycloon bevindt zich een hexagoon, en merkwaardige zeshoekige vorm die op zichzelf niet lijkt te bewegen. Meer dan twee decennia geleden werd een soortgelijke vorm onder de loep genomen door de ruimtesondes Voyager 1 en 2, wat aantoont dat het een verschijnsel is dat zich voor lange tijd staande houdt op Saturnus. De donkere gebieden in beide stormen ontstaan naar alle waarschijnlijk door onweerachtige processen die zo’n honderd kilometer onder de wervelstormen zelf plaatsvinden.