Big Crunch-theorie alweer stuk aanvaardbaarder

Er kan een enorme deuk in de theorie over de evolutie van het heelal tot nu gekomen zijn. Men heeft ontdekt dat donkere energie -de drijfveer voor de expansie van het heelal zoals tot nu toe wordt aangenomen- niet constant is, maar afneemt. In de algemeen aanvaardbare theorie ging men er nochtans van uit dat deze wél constant was. Tot dit besluit zijn enkele astronomen gekomen nadat de gegevens over een hondertal supernovae werden onderzocht.

Het model waarbij men ervan uitgaat dat donkere energie bestaat -want het bestaan is nog niet bewezen-, komt het best overeen met de gevonden resultaten wanneer men ervan uitgaat dat de laatste twee miljard jaar de hoeveelheid donkere energie erop achteruit gaat. Deze ontdekking kan leiden tot enkele nieuwe inzichten: ofwel zijn de resultaten fout, wat onwaarschijnlijk is, ofwel stevent het universum af op een big crunch, ofwel wordt de expansie van het heelal niet veroorzaakt door donkere energie maar nog geavanceerdere fysica.

Astrofysici gaan nu rond de tafel zitten om te kijken op welke punten het huidige model moet aangepast worden. Het is zelfs mogelijk dat men een nieuw model zal beginnen hanteren waarbij de aanwezigheid van donkere energie volledig van tafel wordt geveegd.