Nucleaire brandstof voor ruimtesondes is bijna op

  • Post Author:
  • Post Category:Nieuws

Het feit dat er in de afgelopen jaren schitterende opnamen op het aardoppervlak zijn ontvangen van objecten in de buitenste regionen van ons zonnestelsel hebben we te danken aan het overschot aan nucleaire isotopen dat afstamt uit de Koude Oorlog en ruimtesondes zoals Galileo en Cassini van energie voorziet. Nu deze voorraad gestaag slinkt, zal het niet meer lang moeten duren voordat men met een geschikt alternatief voor de dag komt, zeker nu blijkt dat het laatste deel van dit type brandstof naar verwachting in 2018 verbruikt zal worden. Dat is de alarmerende conclusie van het Amerikaanse National Research Council, welke onderzoek heeft gedaan naar het probleem.

De isotoop die cruciaal is voor het verloop van sommige ruimtemissies is plutonium-238. Het kan niet gebruikt worden in wapens of kerncentrales, maar wanneer de atomen in de radioactieve isotoop vervallen, stoten ze zogeheten alfadeeltjes uit, die hun energie zonder al te veel moeite in warmte om kunnen zetten. Bijna een halve eeuw geleden ontwikkelde de ruimtevaartorganisatie NASA generators die de warmte die bij dit proces vrijkomt om kan zetten in elektriciteit. Dat maakt hen de enige bron van energie die men tot de beschikking heeft wanneer het zonlicht te zwak is om opgevangen te worden door zonnecellen. Bovendien is het een bron die, in tegenstelling tot andere soorten brandstof, vele jaren mee kan gaan. Echter werden de centrales waarin met plutonium-238 geëxperimenteerd werd om nieuwe wapens te creëren ongeveer twee decennia geleden stilgelegd.

De overgebleven restanten van de productie zijn door de vele vaartuigen die de ruimte in gebracht worden aan het slinken en het grootste deel van het overschot dat men nog kan gebruiken is bestemd voor de missie van het Mars Science Laboratory en een sonde die op zoek gaat naar leven op Europa, één van de vier grootste manen van planeet Jupiter. Het zou naar verluidt zo’n 150 miljoen dollar kosten om de productie te herstarten en aangezien er nog geen alternatieve brandstoffen zijn, zullen wetenschappers zich misschien achter de oren moeten krabben voordat de voorbereidingen van bepaalde ruimtemissies niet van start kunnen gaan door een tekort aan brandstof.